บอลเดี่ยว บอลเต็ง

บอลเดี่ยว บอลเต็ง

ดีที่สุดของทั้งสองโลก: SDP ใน Global South

ดีที่สุดของทั้งสองโลก: SDP ใน Global South

กีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพในภาคใต้ทั่วโลกสามารถได้รับประโยชน์จากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและจุดแข็งของทั้งโลกเหนือและใต้ เพื่อช่วยดำเนินโครงการและโปรแกรมที่มีคุณภาพสูง มีการจัดการที่ดี ยั่งยืน และที่สำคัญที่สุด ให้ผลกระทบที่ เป็นที่ต้องการ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โครงการ Pro Sport Development (PSD)  ในอินเดีย ซึ่งทำงานร่วมกับเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและเยาวชนชายขอบ...

Continue reading...