UFABET

UFABET

โครงการวิจัย: การจัดการความหลากหลายในกีฬารุ่นเยาว์

โครงการวิจัย: การจัดการความหลากหลายในกีฬารุ่นเยาว์

บทความนี้ให้ภาพรวมของโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ในออสเตรเลียว่าสโมสรกีฬารุ่นเยาว์ยินดีต้อนรับและสนับสนุนการรวมผู้คนจากทุกพื้นเพและความสามารถอย่างไรและในระดับใด ประวัติการวิจัย โครงการวิจัยร่วมกันนี้เกิดขึ้นจากการอภิปรายในวงกว้างว่าออสเตรเลียตอบสนองต่อระดับความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นในสังคมอย่างไร โครงการนี้ได้รับทุนจากสภาวิจัยแห่งออสเตรเลียโดยร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพแห่งวิกตอเรีย (VicHealth) สมาคมฟุตบอลออสเตรเลีย และศูนย์เยาวชนหลากวัฒนธรรมวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือเพื่อทำความเข้าใจว่าสโมสรกีฬารุ่นเยาว์ยินดีต้อนรับและสนับสนุนการรวมผู้คนจากทุกพื้นเพและความสามารถอย่างไรและในระดับใด ความเข้าใจนี้มีความสำคัญไม่เพียงเพราะสามารถช่วยส่งเสริมประสบการณ์กีฬาในเชิงบวกที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตลอดชีวิต แต่เนื่องจากกีฬารุ่นเยาว์เป็นสภาพแวดล้อมที่สำคัญที่เด็กและคนหนุ่มสาวได้รับการสังสรรค์ในบรรทัดฐานที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศ เพศ และความสามารถ โดยมีผลกระทบที่สำคัญ สำหรับวิธีที่พวกเขามีส่วนร่วมกับผู้คนที่มีภูมิหลังและความสามารถที่หลากหลายตลอดชีวิตของพวกเขา...

Continue reading...

สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือ

สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือ

การพิจารณาเกมทางปัญญานอกเหนือจากกิจกรรมทางกายภาพในขณะที่การออกแบบกีฬาและโครงการพัฒนาอาจส่งผลกระทบมากกว่าที่คุณคิดในบริบทของ Covid-19 ที่โดดเด่นด้วยความ เป็นอันดับหนึ่งของ Social Distancing  และกฎอนามัยด้านหนึ่ง และอีกด้านหนึ่งด้วยความไม่แน่นอนของอนาคต องค์กรและสถาบันต่างๆ ต่างพยายามท้าทายวิกฤตและคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใน เดือนและปีที่จะมาถึง อาจเป็นกรณีสำหรับองค์กรการกีฬาและการพัฒนาที่มีบทบาทอย่างมากในทศวรรษที่ผ่านมาในภูมิภาคต่างๆ ของโลก และผลงานที่ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้คนจำนวนมากจากภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายหากองค์กรเหล่านั้นผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ...

Continue reading...